Ledelses- og Teamudviklingsforløb i virksomheder og i organisationer


Ledelsesudvikling

Ønsker du som leder at styrke dit personlige lederskab og

  • blive bedre til at lede dig selv og andre

  • have det bedre ved konflikthåndtering

  • blive bedre til at prioritere din tid

  • at virke inspirerende og motiverende på andre

  • sætte mål for dig selv og dit arbejde

  • blive klogere på dine egne forhindringer

  • arbejde med balancen mellem arbejdsliv og familieliv

  • styrke din kommunikation og dialog med dine medarbejdere

  • styrke dit samarbejde med din chef

  • forebygge stress hos dig selv og dine medarbejdere

Sagt med andre ord er coaching for dig, der gerne vil lære og udfolde nye sider af dig selv og dit lederskab og herigennem opnå en mere relevant og effektiv ledelse og hermed større glæde og balance for dig selv og dine medarbejdere.

Jeg tilbyder et afklarende og udviklende forløb, hvorigennem du får mulighed for at tage dine egne oplevelser, tanker og følelser alvorligt, undersøge dem og herigennem se at dit potentiale vil udfolde sig og du vil få øje på nye handlemuligheder som menneske og som leder.

*  *  *

Teamudvikling

Min vision er at facilitere processer i teams på arbejdspladser og i organisationer, der gør en forskel og frigiver energi og potentiale hos den enkelte og i fællesskabet. Jeg står for at skabe rammer for samtaler, der gør en værdifuld forskel for den enkelte og for fællesskabet på arbejdspladsen. 

Jeg faciliterer en proces, hvor I som team dykker ned i jeres værdigrundlag for jeres interne samarbejde samt hvordan jeres kommunikation kan understøtte dette. Ud fra dette fundament bliver det muligt for jer at arbejde med jeres udfordringer på en helt ekstraordinær måde, som giver nye og overraskende resultater.

Referencer:
Jesper Uldall Senior Customer Project Manager, Schneider Electric.dk (2018)
Pia Holbæk har over en periode på ca. et år, teamcoachet mit projektteam og vi har været på en spændende rejse. På et større byggeprojekt stod jeg med et projektteam, med stor mistrivsels blandt andet på grund af eksterne samarbejdsproblemer. Som team har vi eks. flyttet os fra offerrollen og afgrænset kassetænkning til helhedsløsninger og positiv tilgang til alle vores opgaver. Teamet fungerer nu som en velsmurt maskine drevet af arbejdsglæde. Sideløbende har Pia ledelsescoachet mig og åbnet mine øjne for, hvordan jeg tydeligt støtter op om- og motiverer mit team. Mine egne ledelsesambitioner er nu klart formuleret. Pia er en dygtig coach. Resultatet af vores teamcoaching vil fortsat have positiv afsmittende effekt på projektets bundlinje. Jeg kan kun give Pia de allerbedste anbefalinger med her fra.