Vær afmægtig – bare en gang imellem!

Hvorfor nu det?

Jeg har gennem min coaching fået øje på, hvordan jeg har brugt rigtig meget energi på at undgå at føle mig afmægtig. Jeg har igennem hele mit arbejdsliv som pædagog, som leder og nu som coach været motiveret af, hvordan jeg kan støtte andre mennesker til at finde styrke til ikke at være afmægtige og fastlåste i deres situation. Jeg har altid været optaget af at de mennesker, jeg har mødt skulle kunne se nye muligheder og se at der altid er noget at gøre. Det er jeg stadig!

Jeg har lige fået øje på, at mine bestræbelser på at ikke at mærke følelsen af afmagt hos mig selv, giver sig udslag i at jeg har svært ved at vælge noget til – for hvis nu jeg vælger forkert, så hænger jeg på den – med al min afmægtighed. Fastlåst i noget jeg selv har valgt! Et offer for min egen forkerte beslutning! Så hellere lade være med at vælge til og lade det hele stå åbent! Jeg har gennem tiderne, fortalt mig selv, at jeg er sådan en, der godt kan lide at være i proces og have mulighederne stående åbne. Det, jeg i virkeligheden har gjort, er at udsætte og udskyde tidspunktet for at skulle vælge noget til (og hermed fravælge noget andet).

Jeg har også fået øje på at konsekvensen for mig, når jeg ikke tager noget valg er, at så hopper jeg fra det ene til det andet uden en dybere kontakt med mig selv.

Det er ikke sådan jeg ønsker at leve mit liv. Jeg ønsker i mit møde med andre og med verden at være dybere forbundet til mig selv og mine værdier.

Gennem coaching har jeg fået øje på hvilke gaver, muligheder og kvaliteter, der ligger i evnen til at være afmægtig og jeg fik herigennem øje på muligheden for med ydmyghed og rækken ud efter hjælp at kunne finde vejen til at vælge til og fra. At jeg med ydmyghed overfor min udfordring kan mærke efter, hvad der er det rigtige for mig og hermed træffe et valg.

Det giver mig energi og lyst til at eksperimentere med at mærke efter og herefter vælge til og hermed også vælge noget fra. Ind til nu har det været noget jeg virkelig vægrede mig ved. Noget jeg helst ville undgå og noget hvor jeg kunne føle mig helt forkert og afmægtig.  Nu glæder jeg mig til at gå ud i verden og vælge til og fra og afmægtigheden er pludselig forduftet.

Så velkommen til afmægtighed i mit liv – det giver mig anledning til med ydmyghed at stoppe op, mærke efter og række ud efter hjælp

Et lille personligt forunderligt indblik i, hvad coaching kan give!

Er du blevet inspireret til at undersøge om coaching kunne være noget for dig, så ring eller skriv for en uforpligtende snak.

Maj

Author Maj

More posts by Maj