Når vi mennesker er i overskud og ovenpå er vi fleksible og kreative i vores måde at være på. Vi har kontakt til vores følelser, vores krop og vores hoved og vi bruger vores følelsesmæssige, kropslige og mentale kompetencer i vores gøren og laden.

Når vi bliver pressede, reagerer vi ikke altid lige hensigtsmæssigt. Vi bliver mere fastlåste og ufleksible i vores reaktioner. Det skyldes at når vi kommer under pres, mister vi enten kontakten til vores følelser (vi bliver følelseskolde), vores krop/handlinger (vi bliver handlingslammede) eller vi mister kontakten til vores hoved/tænkning (når klappen går ned).

Forleden dag skete det for mig, klappen gik ned. Jeg havde ved en fejl fået lavet en dobbeltbooking. Jeg følte mig presset og utjekket, da det var 2 meget vigtige aftaler, som jeg ikke bare lige kunne flytte rundt på. Jeg kunne ikke finde en brugbar løsning.
Så huskede jeg, at når jeg føler mig presset, mister jeg overblikket og evnen til at tænke klart. Jeg trak vejret dybt og fortalte mig selv, at der altid er flere løsninger på et dilemma, men at jeg bare ikke havde fået øje på dem endnu. Ved brug af brainstorming med Mindmap, fandt jeg efterhånden frem til flere nye muligheder og en løsning på mit problem.

At have indsigt og viden om, hvilken kompetence vi taber under pres, giver således en mulighed for bevidst at hente den frem inden vi handler. Jeg kunne, da jeg blev bevidst om at jeg havde mistet hovedet og overblikket, få genskabt kontakten til min tænkning og min mentale kompetence og hermed opstod nye muligheder for mig.

Hvilken kompetence mister du under pres?

Coaching kan støtte dig i at blive bevidst om hvilken kompetence du typisk taber når du er under pres og hermed støtte dig til at genfinde den kompetence inden du handler. Det vil gøre dig i stand til at agere mere hensigtsmæssigt og konstruktivt og i overensstemmelse med dine værdier.

Maj

Author Maj

More posts by Maj