Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Pia Holbæk Coaching / jeg behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:
Pia Holbæk Coaching
Nyvej 7
3450 Allerød
CVR. 36655569

2. Kategorier af personoplysninger

Pia Holbæk Coaching indsamler og behandler kun nødvendige oplysninger om dig som privatperson såsom:
Navn, adresse, mail og telefonnummer

Pia Holbæk Coaching indsamler og behandler kun kontaktoplysninger i forhold til virksomheder såsom Navn, stilling, virksomhedens adresse, mail og telefonnummer og cvr. nr.

3. Formål

Indsamlingen og den efterfølgende behandling af dine personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med og til at kunne administrere dig som kunde. Personoplysninger kan anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette min kommunikation med dig som opfølgning på din henvendelse.

4. Videregivelse af dine personoplysninger

Jeg videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: Leverandører af regnskabssystem, partnere jeg samarbejder med og som assisterer min virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, samarbejdspartnere og finansielle institutioner).

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Jeg opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 3 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil jeg slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Som hovedregel opbevarer jeg dine personoplysninger i op til 6 år, efter du er stoppet som kunde eller har været i dialog med mig omkring mine ydelser. Nogle personoplysninger gemmer vi i kortere eller længere tid. Det gælder:

– Bogføringsoplysninger (bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondance, betalingsoplysninger og lignende oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring). Jeg opbevarer personoplysninger krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af regnskabsåret.

– Oplysninger om din adfærd på min hjemmeside og ved brug af digitale tjenester (f.eks. fra cookies, IP-adresser, mv.) og informationer om markedsføringsmateriale jeg har sendt. Jeg opbevarer personoplysningerne i op til 5 år efter registrering.

En cookie er en lille fil som bliver lagret på din computer, tablet eller smartphone, når du besøger en hjemmeside. En cookie indeholder oplysninger om din adfærd på et website og har til formål at genkende dig, når du besøger en given hjemmeside, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.
Min website indeholder desuden cookies fra tredjeparter, der omfatter Facebook og Linkedin.

– Konkurrencedeltagelse. Jeg opbevarer personoplysningerne op til 1 år efter konkurrencens udløb.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan jeg efter en konkret vurdering gemme oplysningerne i længere tid end angivet ovenfor.

6. Pligtmæssig information

Jeg har under punkt 2 angivet, hvilke oplysninger jeg indsamler om dig. For at blive kunde hos PIA HOLBÆK COACHING er det obligatorisk, at jeg har dine kontaktoplysninger.

7.  Dine rettigheder

Når jeg behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du kan altid kontakte mig, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet til mail@piaholbaek.dk.  Jeg bestræber mig på, at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med mit svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet, datatilsynet.dk.

8. Ændring af persondatapolitik

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og jeg forbeholder mig derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver jeg dig besked via denne hjemmeside og via email, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside.

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Pia Holbæk Coaching / jeg behandler og sikrer dine personoplysninger.

1. Dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:
Pia Holbæk Coaching
Nyvej 7
3450 Allerød
CVR. 36655569

2. Kategorier af personoplysninger

Pia Holbæk Coaching indsamler og behandler kun nødvendige oplysninger om dig som privatperson såsom:
Navn, adresse, mail og telefonnummer

Pia Holbæk Coaching indsamler og behandler kun kontaktoplysninger i forhold til virksomheder såsom Navn, stilling, virksomhedens adresse, mail og telefonnummer og cvr. nr.

3. Formål

Indsamlingen og den efterfølgende behandling af dine personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med og til at kunne administrere dig som kunde. Personoplysninger kan anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette min kommunikation med dig som opfølgning på din henvendelse.

4. Videregivelse af dine personoplysninger

Jeg videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: Leverandører af regnskabssystem, partnere jeg samarbejder med og som assisterer min virksomhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, samarbejdspartnere og finansielle institutioner).

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Jeg opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 3 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil jeg slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Som hovedregel opbevarer jeg dine personoplysninger i op til 6 år, efter du er stoppet som kunde eller har været i dialog med mig omkring mine ydelser. Nogle personoplysninger gemmer vi i kortere eller længere tid. Det gælder:

– Bogføringsoplysninger (bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondance, betalingsoplysninger og lignende oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring). Jeg opbevarer personoplysninger krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af regnskabsåret.

– Oplysninger om din adfærd på min hjemmeside og ved brug af digitale tjenester (f.eks. fra cookies, IP-adresser, mv.) og informationer om markedsføringsmateriale jeg har sendt. Jeg opbevarer personoplysningerne i op til 5 år efter registrering.

En cookie er en lille fil som bliver lagret på din computer, tablet eller smartphone, når du besøger en hjemmeside. En cookie indeholder oplysninger om din adfærd på et website og har til formål at genkende dig, når du besøger en given hjemmeside, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.
Min website indeholder desuden cookies fra tredjeparter, der omfatter Facebook og Linkedin.

– Konkurrencedeltagelse. Jeg opbevarer personoplysningerne op til 1 år efter konkurrencens udløb.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan jeg efter en konkret vurdering gemme oplysningerne i længere tid end angivet ovenfor.

6. Pligtmæssig information

Jeg har under punkt 2 angivet, hvilke oplysninger jeg indsamler om dig. For at blive kunde hos PIA HOLBÆK COACHING er det obligatorisk, at jeg har dine kontaktoplysninger.

7.  Dine rettigheder

Når jeg behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du kan altid kontakte mig, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet til mail@piaholbaek.dk.  Jeg bestræber mig på, at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med mit svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet, datatilsynet.dk.

8. Ændring af persondatapolitik

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og jeg forbeholder mig derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver jeg dig besked via denne hjemmeside og via email, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside.

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.