Individuel- og parforløb for private

Personlig individuel coaching

Ønsker du at

 • tage større ansvar for dit liv og hvordan du lever det

 • styrke dine relationer til dig selv og dine nærmeste

 • styrke din kommunikation med andre

 • finde indre ro og accept

 • styrke din selvfølelse, selvværd og tillid

 • lære at sige nej med god samvittighed

 • sætte farten ned og opnå større nærvær og ro

 • overkomme frygten for det ukendte

 • finde nye muligheder i livet

Sagt med andre ord er coaching for dig, der gerne vil lære og udfolde nye sider af dig selv og herigennem opnå større selvindsigt og større handlekraft.

“Hvis du ønsker noget andet, så gør noget andet!”

Gennem større selvindsigt og nye erkendelser, vil du opleve, at du får nye ideer og ny energi til, hvordan du kan komme nærmere dine mål og leve i overensstemmelse med dine vigtigste værdier.

Al forandring sker indefra, så derfor vil mit fokus være, hvad DU kan gøre for at skabe den forandring DU ønsker. DU bliver således ansvarlig for din egen forandring.

Par og familiecoaching

Ønsker I at

 • styrke jeres forståelse af hinanden

 • styrke jeres indbyrdes kommunikation

 • styrke jeres samhørighed som familie

 • finde harmonien i familien

 • få mere glæde, overskud og nærvær

 • forbedre jeres kommunikation med jeres børn

 • finde jeres rolle som nybagte forældre

Kender du det at det kan være rigtig svært at høre, hvad den anden siger? Eller at det kan være svært at fortælle, hvordan du egentlig har det?

Når vi føler os pressede eller fortravlede bliver vores kommunikation nemt præget af anklager og forsvar og vi bliver nemt fanget i et uhensigtsmæssigt mønster, som det kan være svært at bryde igen.

Familiecoaching er en helt unik udviklingsmulighed for jer, som ønsker at tage ansvar for at udvikle jeres egen trivsel og familieliv.

Familiecoaching adskiller sig fra familieterapi og familierådgivning ved at tage udgangspunkt i jeres ønsker for fremtiden.

Er I blevet nysgerrige er I velkomne til at kontakte mig for en uforpligtende snak.

Ring og høre mere på
telefon 53 54 55 38

Coaching Allerød

PREP kurser for par

Tag en pause fra hverdagen og giv dit parforhold et boost af pleje og omsorg.

Ønsker du at

 • styrke din relation til din partner?

 • blive bedre til at kommunikere og forstå din partner?

 • være en god rollemodel for dine børn?

 • bryde uhensigtsmæssige mønstre?

 • få konkrete værktøjer til at styrke forholdet

 • forebygge konflikter og misforståelser?

Her er en helt særlig mulighed for at gøre noget godt for jeres parforhold.

Undervisningen foregår i små hold og er tilrettelagt gennem oplæg, filmklip og konkrete kommunikations øvelser, som foregår parvis.  På kurset gennemgår vi en række forskellige temaer, som inspiration til hvordan I kan styrke og fremme det gode samliv. I arbejder kun med jeres partner og I behøver ikke at indvie andre i jeres private forhold.
Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål.

Kurset er for alle par uanset alder, livsfase og forholdets længde, så længe lysten er der til at investere samt videreudvikle det gode i parforholdet.